Home / Tag Archives: Các công thức chế tạo máy móc trong Minecraft

Tag Archives: Các công thức chế tạo máy móc trong Minecraft

Các công thức chế tạo máy móc trong Minecraft

congthuc_chetao_minecraft_pressureplates

Các công thức chế tạo máy móc Tên gọi Cách chế tạo Thành phần Công dụng Tấm áp lực Ván gỗ hoặc Đá cuội Gửi một tín hiệu khi người chơi, thú vật dẫm lên. Tấm áp lực bằng gỗ cũng bị tác động nếu có vật rơi lên nó Cửa sập …

Read More »