Home / Tag Archives: Các công thức chế tạo thuốc nhuộm trong Minecraft

Tag Archives: Các công thức chế tạo thuốc nhuộm trong Minecraft

Các công thức chế tạo thuốc nhuộm trong Minecraft

congthuc_chetao_minecraft_bonemeal

Các công thức chế tạo thuốc nhuộm Tên gọi Cách chế tạo Thành phần Công dụng Mùn xương Xương Bón cho các loại cây trồng làm tăng tốc độ tăng trưởng, hoặc dùng để pha chế các loại thuốc nhuộm làm chúng nhạt màu hơn Thuốc nhuộm xám nhạt Túi mực + …

Read More »